Giv plads til sidemandsoplæring af de unge socialrådgivere

Ditte Brøndum - Næstformand Dansk Socialrådgiverforening - Folkemødet Bornholm

Socialrådgivere på øretævernes holdeplads

Socialrådgiverfaget er tit og ofte øretævernes holdeplads. Socialrådgivere er systemets ansigt, når borgerne træder ind ad døren, og vi er dem, der skal balancere en individuel helhedsorienterede indsats op imod et system, der fokuserer på detaljeret processtyring og kortsigtede løsninger. Det kan i dagligdagen være rigtig svært at skaffe rum til at udfolde den faglige pallette af metoder, vi har med fra studiet.

Desværre er der alt for mange nyuddannede, der taber pusten på den socialfaglige arena. Socialrådgiverfaget ligger generelt i toppen af stressmålingerne, og sidste år viste en FTF-undersøgelse, at hele 22 % af socialrådgiverne havde sygemeldt sig med arbejdsrelateret stress inden for det seneste år. Det er jo vanvittige tal, som man ikke skal acceptere nogen steder.

De unge socialrådgivere fylder mere i vores hverdag

Et interessant faktum omkring vores fag er, at vi gennemsnitligt er blevet væsentlig yngre i de seneste år. Hvis man ser på medlemstallene i Dansk Socialrådgiverforening, så er gruppen af 22-29 årige næsten fordoblet inden for de seneste 10 år. Som socialrådgiverforening kan vi glæde os over at organisationsgraden blandt de unge er høj, men vi skal også være gode til at kæmpe for de unge medlemmers behov.

For en nyansat socialrådgiver i starten af 20’erne er det ofte det første reelle job, man stifter bekendtskab med. At skulle tvangsanbringe et barn eller sanktionere en kontanthjælpsmodtager føles virkeligt som et stort ansvar, og det kræver ordentlig oplæring og støtte. Her er det alfa og omega at vi, der er mere erfarne, har tid til at coache de nyuddannede ved god gammeldags sidemandsoplæring. Også vi erfarne kan have problemer med at få enderne til at nå sammen i hverdagen, og vi når ofte ikke at bakke vores yngre kolleger ordentligt op – og slet ikke, når der, som i disse år, er mange unge kolleger på arbejdspladsen.

At skulle tvangsanbringe et barn eller sanktionere en kontanthjælpsmodtager føles virkeligt som et stort ansvar, og det kræver ordentlig oplæring og støtte.

Vi skal skabe plads til at tage hånd om de nyuddannede

Hvis vi som forening arbejder for, at alle socialrådgivere får bedre arbejdsvilkår, bliver der også overskud til, at vi tager os godt af de nye kolleger. Socialrådgiverforeningen skal arbejde for, at samfundet investerer mere i det sociale arbejde: altså færre sager og stærkere metoder. Heldigvis har det vist sig, at det kan være rigtig mange penge at spare, hvis samfundet investerer mere socialrådgivertid i udsatte mennesker.

For at imødekomme de unge socialrådgiveres behov, skal vi have lavet gode introduktionsforløb. Der skal være plads til, at stille alle de nødvendige spørgsmål. Der skal være plads til at vi deltager i hinandens borgersamtaler, og der skal være plads til nødvendige sparring og supervision i dagligdagen.

Der skal derudover stilles krav om, at vores ledere får mulighed for, at gå tættere på kerneopgaverne, så de kan aflaste de kolleger, der udøver sidemandsoplæringen. Og slutteligt skal vi stille krav om, at de unge får mere praksis ind på studierne, så overgangen til arbejdsmarkedet bliver lettere.

Som socialrådgivere, er vi ofte både hjælperen, myndighedsudøveren og terapeuten. Vores borgere har fortjent, at vi får den bedste oplæring, og det har vi sådan set også.

 

 

top